Ryttere på Team Storkøbenhavn

Holdkaptajn:

 • Filip Borg Olsen

Ryttere:

 • Allan Kønigsfeldt
 • Anette Nielsen
 • Anette Strøbæk
 • Anette Aarup
 • Anne Kaltoft
 • Anne Mygland
 • Annette Frost
 • Anni bladt Køster
 • Arnt Gustafsson
 • Asbjørn Andersen
 • Bent Rindom
 • Bente Høy
 • Birger Iversen
 • Birgitte Ellegaard Jensen
 • Birthe Them Andersen
 • Bjarn Grum-Jensen
 • Bjarne Eriksen
 • Bjarne Johansen
 • Bjarne Aalbæk
 • Bjørn Pedersen
 • Bo Bloch Frederiksen
 • Bo Thingsted
 • Bo Voigt
 • Britta Feusi
 • Carsten Brysting
 • Carsten Hoeck
 • Carsten von Holstein
 • Charlotte Christensen-Degn
 • Charlotte Hove
 • Christa Kloch
 • Christian Wad
 • Christian Ølgaard
 • Claus Larsen
 • Dorte Serop
 • Dorthe Svarrer
 • Elsebeth Jensen
 • Elsebeth Ølgaard
 • Eva Bangsgaard
 • Finn Fabricius
 • Finn Hove
 • Flemming Villadsen
 • Frits Bogdahn
 • Gert Mortensen
 • Gitte Oxbøll
 • Hanne de Linde
 • Heidi Jensen
 • Helle Berg
 • Helle Drabøl
 • Helle Friberg
 • Helle Rørstrøm
 • Henning Søgaard
 • Henrik Horn-Møller
 • Henrik Jensen
 • Henrik Jensen
 • Henrik Löhrer
 • Henrik Mertins
 • Henrik Tengberg
 • Jack Petersen
 • Jacob Brøllund
 • Jan Kristensen
 • Jan Ullstad
 • Jeanette Rasmussen
 • Jens Christian Berker
 • Jens Larsen
 • Jens Nielsen
 • Jes Andersen
 • Jesper Madsen
 • Jesper Svarre
 • Jette Beck Mieritz
 • Jette Møller
 • Jimmi Frank
 • John Larsen
 • Jytte Jensen
 • Jørgen Vinberg
 • Karen Fogh-Andersen
 • Karin Tveden Kønigsfeldt
 • Katja Hougaard
 • Kennet Arvedsen
 • Kent Kragh
 • Kim Nyberg
 • Kim Skov
 • Kristian Andrup
 • Lars Kristensen
 • Lars Mygland
 • Lars Nissen-Petersen
 • Lene Mertins
 • Lene Ude Jørgensen
 • Lina Bitz
 • Line Kim Bogdahn
 • Lisbeth Asperup
 • Lisbeth Petersen
 • Lone Arvedsen
 • Lone Norby
 • Lonnie Kjelkvist Bloch
 • Lotte Madsen
 • Lotte Ørsted
 • Mads Clausen
 • Maibritt Kuszon
 • Marcell Tim Jensen
 • Marianne Birgitte Nielsen
 • Marianne Lauritzen
 • Marie-Louise Elkjær Rasmussen
 • Markus Irmen
 • Martin Stubberup
 • Michael Madsen
 • Michael Rolff
 • Mie Andersen
 • Mikkel Skrott Olsen
 • Nicolai Hwiid Poulsen
 • Niels Agersnap
 • Niels Mertins
 • Niels Ole Hempler
 • Olav Felbo
 • Palle Lange Andersen
 • Palle Normann
 • Patrick Gram
 • paul passlack
 • Pernille Hedemark Nielsen
 • Pernille Haarslev
 • Pernille Kargaard Pedersen
 • Pernille Svarre
 • Peter Frost
 • Peter Stegler
 • Peter Trautner
 • Pia Hougaard
 • Pia Sonne Rasmussen
 • Sally Jarl
 • Sanne Deichmann
 • Sean Bisgaard
 • Steen Rasmussen
 • Steen Rasmussen
 • Susanne Damgaard Christensen
 • Svend-Anker Worm
 • Svend-Erik Larsen
 • Svenn Henningsen
 • Søren Deichmann
 • Søren Jakobsen
 • Søren Kielgast
 • Søren Oxbøll
 • Søren Rørstrøm
 • Thomad Johansen
 • Thomas Christensen-Degn
 • Thomas Vixø
 • Tine Frellsen
 • Tove Christensen
 • Uwe Lorentzen
 • Wenche Ottosen
 • Wicky Petersen
 • Zeynep Tumer
 • Åse Klemmensen
 • Aase Kristiansen